Po śmierci Chrystusa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Filmy uzupełniające mają napisy w języku portugalskim. Górne wideo pokazuje wydarzenia po śmierci Chrystusa, a dolne wideo pokazuje kolejne wydarzenia przed Jego pogrzebem.

Śmierć Chrystusa

W południe całą ziemię ogarnęła ciemność, aż do trzeciej po południu. A o trzeciej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?” co tłumaczy się: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Niektórzy ze świadków, którzy to słyszeli, powiedzieli: „Spójrz, on woła Eliasza”. Jeden z nich pobiegł, namoczył gąbkę winem, położył ją na trzcinie i dał mu do picia, mówiąc: „Poczekaj, zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć”. Jezus wydał głośny krzyk i wydał ostatnie tchnienie. Zasłona sanktuarium została rozdarta na dwoje od góry do dołu. Kiedy setnik, który stał naprzeciw niego, zobaczył, jak wydał ostatnie tchnienie, powiedział: „Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym!”Były też kobiety przyglądające się z daleka. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria matka młodszego Jakuba i Josesa oraz Salome. Te kobiety poszły za nim, gdy był w Galilei i służyły mu. Było też wiele innych kobiet, które przyjechały z nim do Jerozolimy.

(Marek 15:33-41)

Dolny film pokazuje Szatana krzyczącego, ponieważ został spętany przez Chrystusa, który ograniczy Szatana w Armagedonie. Uczniowie Chrystusa złożyli jego ciało z krzyża do matki.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.