Pakete ng Muling Pagkabuhay

_________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod.

Muling Pagkabuhay

Nagbangon Panginoon

_________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.