Kristiyanong Pag-Uusig

______________________________________________________________

Inuusig ng China ang mga Kristiyano.

______________________________________________________________

Ang mga Kristiyano ang pinaka-pinag-uusig na relihiyosong grupo sa mundo ― humigit-kumulang 90,000 Kristiyano ang pinatay noong 2016 ― isang Kristiyano ang pinapatay kada anim na minuto. Humigit-kumulang 70 porsiyento ng mga martir na Kristiyano ay mula sa mga nayon ng tribo sa Africa, na madalas na tumatanggi sa armadong labanan.

Ang Center for the Study of Global Christianity ay nag-aaral ng Christian martyrdom at tinatayang 900,000 Kristiyanong martir sa buong mundo sa pagitan ng 2005 at 2015, — mga 90,000 kada taon. Isinasaalang-alang ng Sentro ang historikal, sosyolohikal, at teolohikong mga argumento upang mabilang ang pagkamartir. Ang mga Kristiyanong martir ay, “mga mananampalataya kay Kristo na namatay nang maaga upang masaksihan si Kristo sa ilalim ng poot ng tao.”

Ang bilang ng mga Kristiyanong namartir noong 2016 ay hindi kasama ang data mula sa China at India — dalawang bansa na may malalaking populasyon ng Kristiyano at “sa ilalim ng lupa” na mga simbahan, kaya ang bilang ng mga inuusig at martir na Kristiyano ay mahirap mabilang.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.