Manawagan sa Diyos Ama sa Kanyang matatapat na Tao

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga araw ng aking Katarungan ay nagsisimula at walang pagbabalik; sa gitna ng sakit at kapighatian ang aking Babala ay darating, na gigising kayo at gagawin ninyong kamalayan na ang tanging landas na dapat ninyong tahakin ay ang landas ng kaligtasan.

Maaari kang pumili ng iba’t ibang mga artikulo ng Pakete ng Babala sa Ang Babala at Pagliliwanag ng Budhi bilang mga pangunahing artikulo.

______________________________________________________________

Ipaalam ang aking mga mensahe ng kaligtasan sa apat na sulok ng mundo, ang aking mga tao.

Inutusan ako ng Banal na Espiritu na sumulat sa mundo, dahil mabilis na lumago ang aking blog sa Mga Kategorya (mga wika) na sundin ang Kanyang kahilingan.

I-klik ang link sa ibaba para suriin ang mga Kategorya.

https://wordpress.com/settings/taxonomies/category/meditationsoncatholicism.blog

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.