Kasuklam-suklam ng Pagkatiwangwang

______________________________________________________________

Abominasyon ng Kapanglawan ay isang mahalagang kaganapan bago Ang Matinding Kapighatiang at anf huling pagkakataon na tumakas mula sa Ang Antikristo.

______________________________________________________________

“Ug dunay kasundalohan nga mobarog, nga maggikan kaniya; ug ilang pasipalahan ang kuta nga mao ang sangtuwaryo, ug kuhaon nila ang inadlaw nga halad.“Ug ilang ipahimutang ang dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan.” (Daniel 11:31″

“Himoon sa hari ang iyang gusto, ug iyang bayawon ug ipataas ang iyang kaugalingon ibabaw sa tanang diyos; ug mosulti siyag kahibulongang mga butang batok sa Diyos sa mga diyos. Ug siya molampos hangtod nga matapos ang kasuko sa Diyos; kay kon unsay gihukom kinahanglang mahitabo.” (Daniel 11:36)

“At kapag inalis na ang regular na handogo at ipinuwesto ang kasuklam-suklam na bagay na dahilan ng pagkatiwangwang, lilipas ang 1,290 araw.  ‘Maligaya siya na patuloy na naghihintay hanggang sa matapos ang 1,335 araw! ‘ Pero ikaw, manatili kang matatag hanggang sa wakas. Magpapahinga ka, pero sa wakas ng mga araw, babangon ka para tanggapin ang iyong bahagi.” (Daniel 12:11-13)

“Kaya kapag nakita ninyong nakatayo na sa isang banal na lugar ang kasuklam-suklam na bagay na dahilan ng pagkatiwangwang, na sinabi ng propetang si Daniel (kailangan itong unawain ng mambabasa). Dahil sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng mundo hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari pang muli. Sa katunayan, kung hindi paiikliin ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas; pero dahil sa mga pinili ay paiikliin ang mga araw na iyon.” (Mateo 24:15, 21-22)

“Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng tao, at ang lahat ng tribo sa lupa ay magdadalamhati,at makikita nila ang Anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.  At isusugo niya ang kaniyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang mga pinili niya mula sa apat na direksiyon, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo nito.” (Mateo 24:30-31)

“Kaya manatili kayong gisíng, na nagsusumamo sa lahat ng panahon para makaligtas kayo mula sa lahat ng ito na kailangang maganap at makatayo kayo sa harap ng Anak ng tao.” (Luc 21:36)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.