Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang isang makabayan ay sumusuporta sa pambansang soberanya, at isang globalista ang New World Order (NWO), dahil dito si Satanas, Ang Antikristo at kasamaan.

Hindi ka maaaring maging neutral o mahinahon sa gitna ng nagngangalit na espirituwal na pakikidigma dahil sa nakamamatay na labanan ni Satanas upang sakupin ka para sa walang hanggang kapahamakan habang inaanyayahan ka ng Diyos sa Kanyang Kaharian ng kaluwalhatian at walang hanggang kaligayahan. Ano ang mas gusto mo: Satanas at Impiyerno o Diyos at Langit?

Binobomba tayo ng mga kroni ni Satanas ng mainstream media na nagtatanim ng pekeng balita, kapahamakan at kalungkutan upang magdulot ng depresyon at pagkabalisa. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan, panlilinlang at pagkawasak.

Hangarin ang Espirituwal na Paglago upang makasama sa kampo ng Diyos at maiwasan ang pagiging biktima ng Nagngangalit na Digmaang Espirituwal!

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.