Nalalapit na Pag-iilaw ng Konsensya

________________________________________________________________

Eksperto sa Propesiya ng Katoliko na si Daniel O’Conner ay sumulat “malapit na ang Babala.”

Nabasa namin ngayon ang isang anunsyo tungkol sa nalalapit na Babala, isang anunsyo na “Mga nagbabantay ng babala” ay naghahanap ng mga dekada, inihayag ni Francis Pope ang kanyang pagpayag na bisitahin ang Moscow.

Sinabi ni Pope Francis, “isang nangungunang opisyal ng Russian Orthodox ang inaasahan sa Roma sa susunod na linggo upang magpasya sa oras at lokasyon ng pagpupulong,” iniulat ng Reuters. Wala pang Pope ang nakabisita sa Russia.

Ito ay isang makabuluhang tanda ng paparating na Babala, gaya ng sinabi ng Garabandal visionary na si Conchita:

“Bibisita ang Papa sa Moscow, Russia. Sa kanyang pagbabalik sa Vatican, ang mga labanan bago ang Babala ay sumiklab sa iba’t ibang bahagi ng Europa.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.