Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Maria Immaculate” sa Valeria Copponi noong Disyembre 8, 2021:

“Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati, tiyak na mabubuksan ng aking mga anak ang malawak na pintuan ng kanilang puso sa kanya, Si Lucifer.”

______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na link.

Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.