Lumalagong Aktibidad ni Satanas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mga sipi ng isang artikulo na inilathala sa The Daily Beast noong Marso 19, 2017, ni Barbie Latza

Sinabi ni Papa Francis sa isang grupo ng mga pari sa isang workshop sa Vatican na nilalayong palakasin ang kakayahan ng isang mahusay na kompesor, “hindi sila dapat mag-atubiling” tumawag sa isang exorcist na sinanay sa Vatican.

Nag-iingat sa karaniwang pagkalito sa pagitan ng sakit sa pag-iisip at pagkakaroon ng demonyo, sinabi ng papa na ang mga pari ay dapat munang kumunsulta sa mga psychiatrist, ngunit huwag ibukod ang exorcism para sa paggamot. “Kapag nalaman ng confessor ang tunay na espirituwal na kaguluhan, dapat niyang i-refer ang isyu sa mga exorcist.”

“Ang exorcism ay nakadirekta sa pagpapaalis ng mga demonyo o sa pagpapalaya mula sa pag-aari ng demonyo sa pamamagitan ng espirituwal na awtoridad na ipinagkatiwala ni Hesus sa Kanyang Simbahan,” ayon sa Katesismong Katoliko. “Ang sakit, lalo na ang sikolohikal na sakit ay ang pag-aalala ng medikal na agham. Samakatuwid, bago isagawa ang isang exorcism, mahalagang tiyakin ang presensya ng Masama, at hindi isang sakit.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.