Lumalagong Aktibidad ni Satanas

______________________________________________________________

Satanismo sa Pilipinas Sino ang Nagtatag nito

______________________________________________________________

Mga sipi ng isang artikulo na inilathala sa “The Daily Beast” ni Barbie Latza noong Marso 19, 2017

Noong Biyernes, sa isang address sa isang grupo ng mga pari sa isang gawaan sa Vatican na naglalayong palakasin ang skillset ng isang mahusay na kompesor, sinabi sa kanila ni Francis na “huwag silang mag-alinlangan” na tumawag sa isang exorcist na sinanay sa Vatican kung kailangan nila.

Nag-iingat sa karaniwang pagkalito sa pagitan ng sakit sa pag-iisip at tunay na pag-aari ng demonyo, sinabi niya na ang mga pari ay dapat munang kumonsulta sa mga psychiatrist espesyalista, ngunit hindi upang ibukod ang exorcism bilang isang paraan ng paggamot. “Kapag nalaman ng kompesor ang pagkakaroon ng tunay na espirituwal na kaguluhan, hindi siya dapat mag-atubiling i-refer ang isyu sa mga exorcist.”

Ang turo ng Simbahang Katoliko ay gumagawa ng pagkakaiba. “Ang exorcism ay nakadirekta sa pagpapaalis ng mga demonyo o sa pagpapalaya mula sa pag-aari ng demonyo sa pamamagitan ng espirituwal na awtoridad na ipinagkatiwala ni Hesus sa kanyang Simbahan,” ayon sa Katesismong Katoliko. “Ang sakit, lalo na ang sikolohikal na karamdaman, ay ibang-iba; ang paggamot dito ay ang pag-aalala ng medikal na agham. Samakatuwid, bago isagawa ang isang exorcism, mahalagang tiyakin na ang isang tao ay nakikitungo sa presensya ng Masama, at hindi isang sakit.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.