Dynamic na Espirituwalidad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga dinamikong Katoliko ay umunlad sa espirituwal, marami sa kanila sa loob ng mga dekada, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at hindi kapani-paniwalang pagtitiyaga, dahil walang sinuman ang nagpakita sa kanila ng paraan ni Kristo.

Nais ng Diyos na bumuo ka ng isang dynamic na espirituwalidad at mga parokya upang matulungan ang mga parokyano na umunlad sa espirituwal upang mabuo at pinuhin tayo ayon sa Kanyang larawan. Ang layunin ay nangangailangan ng intensyonalidad.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.