Dynamic na Espirituwalidad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Maraming Dynamic na Katoliko ang umunlad sa espirituwal sa mga dekada sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, dahil walang sinuman ang nagpakita sa kanila ng paraan ni Kristo.

Nais ng Diyos ang dinamikong espirituwalidad at mga parokya na tulungan ang mga parokyano na lumago sa espirituwal na pagdadalisay sa larawan ni Kristo. Ang layunin ay nangangailangan ng intensyonalidad.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.