Mga Susi ng Ebanghelisasyon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mas madaling magsalita at sumulat sa maraming madla kaysa mag-ebanghelyo sa mga taong inilagay ng Diyos sa ating buhay. Isaalang-alang ang tatlong susi sa ebanghelisasyon: pagkakaibigan, pagkabukas-palad, at mga sagot.

Ang pagkakaibigan ay ang pinaka natural at epektibong paraan ng pagbabahagi ng pananampalataya, dahil ang Kristiyanong pagkakaibigan ay tungkol sa mga karaniwang interes at espirituwal na paglago.

Ang mga dinamikong Katoliko ay dapat maging bukas-palad sa kanilang oras, talento, kayamanan, pagmamahal at pakikiramay upang maglingkod sa kanilang kapwa.

Ang ikatlong susi ay binubuo ng mga tanong at sagot. Inaalis nito ang mga hadlang sa pagsuko sa Diyos, nagkakaroon ng pinong panlasa sa katotohanan, at inilalantad ang ating kultural na kahungkagan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.