Mga Susi ng Ebanghelisasyon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Isaalang-alang ang tatlong susi sa pag-eebanghelyo: Pagkakaibigan, Pagkabukas-palad, at Mga Sagot.

Ang pagkakaibigan ay ang pinaka natural at epektibong paraan ng pagbabahagi ng Pananampalataya, dahil ang pagkakaibigang Kristiyano ay nagsasangkot ng mga karaniwang interes at espirituwal na paglago.

Ang Dinamic na Katoliko ay bukas-palad sa kanilang oras, talento, kayamanan, pagmamahal at habag upang paglingkuran ang kanilang kapwa.

Ang mga tanong at sagot ay nakakatulong upang ipakita ang kahungkagan ng kultura, bumuo ng pagpapahalaga sa katotohanan at pagsuko sa Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.