Simbahan sa Krisis

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Higit sa tatlumpung milyong, higit sa 10% ng mga Amerikano isaalang-alang ang kanilang sarili dating Katoliko. Ang mga young adult ay nakababagabag na talikuran ang Simbahan, mahigit 70% ang hindi dumadalo sa Mass tuwing Linggo, at 17% lang ang dumadalo tuwing Linggo.

Katoliko kasal ay may trahedya nabawasan sa nakaraang dalawampung taon, higit sa tatlong libong mga pashes ay sarado, isa Katoliko paaralan isa sarado bawat apat na araw, at maraming mga pashes at dioceses ay sa malubhang problema sa pananalapi.

Ang pagpaplano sa pambansa at diocesan ay nakatuon sa pag-urong ng Simbahan sa USA at Europa, maliban sa Inglatera.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.