Isang Bagong Paradigma

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang koro na “O Coral de Santa Catarina” ng aking nayon na Castelo Branco ng Faial Island sa Azores, Portugal, ay nagbigay-kahulugan sa isang programa sa Pasko. Ipinagmamalaki ko na ang aking nayon na may humigit-kumulang 1,500 na mga naninirahan ay nakabuo ng isang de-kalidad na koro na nakikilahok sa mga solemne na Misa at mga konsiyerto sa Portugal.

______________________________________________________________

Ang pananaliksik na isinagawa ng Dynamic Catholic Institute ay nagmumungkahi na hindi maiugnay ng Simbahan ang Ebanghelyo sa buhay ng mga Katoliko. Higit sa 50% ng mga hindi denominasyong populasyon ng simbahan ay dating mga Katoliko, at maraming simbahan ang napakalaki. Milyun-milyong dating Katoliko ang dumadagsa sa mga simbahang ito tuwing Linggo, dahil sa mga isyu sa komunidad at buhay.

Ang karaniwang Katoliko ay humahatol ng Misa sa pamamagitan ng musika at homiliya. Dapat nating pagbutihin ang mga ito upang mapanatili ang mga parokyano. Ang Dynamic Catholic Institute ay bumubuo ng mahuhusay na programa para sa Kuwaresma, Adbiyento, at pangangasiwa ng sakramento, partikular na ang Binyag at Kumpirmasyon. Dapat hanapin ng mga parokyang Katoliko ng Amerika ang pinakamahusay na mga programa at isipan upang bumuo at maihatid sa buong bansa ang isang bagong paradigma para sa isang masiglang Simbahan.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.