Pinksteren

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Op de dag van het pinksterfeest waren ze allemaal op dezelfde plaats bij elkaar.  Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat klonk als een sterke windvlaag, en het vulde het hele huis waar ze waren.  Toen zagen ze een soort vuurtongen. Die verspreidden zich en op iedereen daalde er één neer.  Ze werden allemaal met heilige geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals het hun door de geest werd ingegeven.  

Er waren op dat moment in Jeruzalem diepgelovige Joden uit alle volken onder de hemel.  Toen het geluid klonk, verzamelde er zich een menigte. Ze stonden allemaal versteld omdat ze de discipelen in hun eigen taal hoorden spreken. (Handelingen 2:1-6)

______________________________________________________________

Klik op de volgende Titel.

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.