Zielone Świątki

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden].  i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.  Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku. (Dz 2,1-6)

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.