Podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: “Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?” (Ježíš) mu řekl: “Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?” On odpověděl: “Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!” Řekl mu: “Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.” Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: “A kdo je můj bližní?” Ježíš se ujal slova a řekl: “Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?” On odpověděl: “Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.” A Ježíš mu řekl: “Jdi a stejně jednej i ty!”

Lukáš 10,25-37

______________________________________________________________

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle; a svojho blížneho ako seba samého.” “A kto je môj sused?”

Je to téma podobenstva. Lupiči neboli susedia. . . lupiči existovali počas celej histórie. . . a národy okradli iné národy. Rusko je súčasným lupičom Ukrajiny.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

„Ukrajinské deti sú zabíjané a zostávajú sirotami,“ keď krutý Putin odovzdáva svoju dušu Satanovi na územnú expanziu, keď sa svet, ktorý poznáme, blíži ku koncu. Je mi ťa ľúto Putin, si smrteľne chorý a tvoje dni sú spočítané. Satan ťa ovládol ako bábku a je pripravený ťa večne mučiť, ako teraz ty trápiš nevinné ukrajinské deti.

* Poznámka: Rusko by mohlo tejto vojne zabrániť, keby nezabralo Krym.

______________________________________________________________

This entry was posted in Slovenský and tagged . Bookmark the permalink.