Chữ thập trên bầu trời đỏ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi sự chú ý của Nhân loại thông qua một vụ va chạm trên bầu trời sẽ chuyển sang màu đỏ, và chúng ta sẽ thấy một Chữ thập trên Bầu trời Đỏ. Sau đó, chúng ta sẽ có đặc ân của một cử tọa riêng với Đấng Christ để xem xét cuộc sống của chúng ta và mục đích của nó và nhận được một lời mời đến Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Thập tự giá trên bầu trời đỏ là khúc dạo đầu cho Lời Cảnh Báo vĩ đại và sự Soi Sáng Lương Tâm. Hãy tìm kiếm sự cứu chuộc ngay bây giờ, trước khi Thập tự giá xuất hiện trên Bầu trời Đỏ.

______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.