Walang Panalangin Katoliko

______________________________________________________________


Kailangang-kailangan ng Simbahang Katoliko at ng mundo ang panalangin. Katoliko ilaan mas kaunting oras sa panalangin, kaya ay naglilibot ang kanilang mga kabanalan.

Ang mapanalanging higante ay nag-angkan sa kanilang pamilya sa Biyaya.  Bawat parokya ay nangangailangan ng proteksyon, ngunit maraming parishioners lumahok sa Linggo Mass nang hindi nakikipag-ugnayan sa parokya.

Katoliko ay dapat baguhin ang mundo bawat isang Kristiyanong modelo na nakaugat sa panalangin; kung hindi, nagsasanay sila ng social work.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.