Walang Panalangin Katoliko

______________________________________________________________


Kailangang-kailangan ng Simbahang Katoliko at ng mundo ang panalangin. Katoliko ilaan mas kaunting oras sa panalangin, kaya ay naglilibot ang kanilang mga kabanalan.

Ang mapanalanging higante ay nag-angkan sa kanilang pamilya sa Biyaya.  Bawat parokya ay nangangailangan ng proteksyon, ngunit maraming parishioners lumahok sa Linggo Mass nang hindi nakikipag-ugnayan sa parokya.

Katoliko ay dapat baguhin ang mundo bawat isang Kristiyanong modelo na nakaugat sa panalangin; kung hindi, nagsasanay sila ng social work.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.