Ang Ating Kabaitan

_______________________________________________________________

Hinahamon tayo ng Diyos na higit na maging bukas-palad upang mamuhay nang maligaya upang mamuhay nang maligaya sa isang bahagi ng ating sobra. Sa kabalintunaan, maraming pag-aaral ang nagpahiwatig na ang mga maralita ay mas bukas-palad kaysa sa mayayaman.

Ang pagiging bukas-palad ay panlabas na patunay ng Ebanghelyo sa ating buhay. Hindi natin mamahalin ang Diyos kung hindi natin mahal ang ating kapwa, at ang pagiging bukas-palad ay pinakadakilang pagmamahal sa ating kapwa. Hinihilingan tayong maging bukas-palad na maging katulad ng nilikha ng Diyos na kahinatnan natin. Inaanyayahan tayo ng katolisismo sa isang kabalintunaan: “sa pagbibigay sa atin ng natatanggap at nagiging . . .”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.