Ang Saklaw ng Kabaitan

________________________________________________________________

Pagiging bukas-palad ay isang trademark ng Dynamic Katoliko, bukas-palad sa kanilang oras, talento, ari-arian, at ang kanilang pagiging bukas-palad ay sumasakop sa kanilang buhay. Pitong porsiyento ng mga Katoliko account para sa 80% ng parehong volunteering oras at pinansiyal na kontribusyon ng isang parokya. Dynamic Katoliko madalas plano upang i-maximize ang kanilang pagiging bukas-palad benepisyo, at ay proactively mapagbigay, dahil sila ay humingi ng mga pagkakataon para sa Pagiging Bukas-palad.

Dynamic Katoliko ikonekta ang kanilang buhay sa kanilang Pananampalataya, gumugugol ng oras sa Diyos sa araw-araw na panalangin, at makibahagi sa Araw ng Linggo Mass at ilang sa pang-araw-araw na masa.  Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay ang taklop ng kabaitan sa Diyos.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.