Ang Pinakamainam na Paraan para Mabuhay

_______________________________________________________________

Mas interesado tayo sa paraan ng pamumuhay kaysa sa pinakamainam na paraan ng pamumuhay, bilang personal na kagustuhan sa kahusayan.

Ang relatibong relatibong ay walang pinakamainam na paraan para mabuhay, dahil naiiba ito para sa lahat habang tayo ay nagkakadahilan, gumaganap, nangangailangan ng pag-asa, pagnanais at responsibilidad. Ang pinakamainam na paraan para mamuhay ay tulungan tayong maging katulad ng nilikha ng Diyos para maging, mapagmahal na Diyos at kapwa, para makapasok sa Kaharian ng Diyos.

Sumang-ayon ang magagandang pilosopo, tulad nina Kant, Aquinas, Descartes at Aristotele, ang pinakamainam na paraan para mabuhay.  Dalawang pasyente ang magkakaroon ng mas magandang relasyon kaysa dalawang taong naiinip, gayundin para sa dalawang mapagbigay na tao at dalawang mapagpakumbabang tao.  Bawat sosyolohiya form – pamilya, organisasyon, komunidad, bansa – ay nagsasangkot ng isang extension at multiplikasyon ng mga relasyon, kaya ang kabanalan ay nakikinabang sa lipunan.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.