Ang Kabaitan Hamon

_______________________________________________________________

Dapat tayong lumikha ng kabaitan sa patuloy na pagpapabuti.

Inaanyayahan tayo ng Diyos na baguhin ang pokus ng ating sarili sa iba, dahil “mas mabuting magbigay kaysa tumanggap”. (Ang Mga Gawa 20:35) Kapag lalo nating naaalala kung gaano natin natatanggap, lalo tayong gustong magbigay. Ang Diyos ang pinakadakilang tagapagbigay, at lumalago tayo sa larawan ng Diyos tuwing ibibigay natin.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.