Nais ng Diyos na Makipagkaibigan Ka

______________________________________________________________

Ang Diyos ay may sistema upang baguhin ang mundo: umunlad sa Kanyang pagmamahal at karunungan at ibahagi ang mga ito sa inyong kapwa. Ang sistema ng Diyos Ang Pinakamainam na Paraan para Mabuhay.

Nais ng Diyos ang inyong dinamika at matalik na kaibigan, at masisigla kayo at masigasig kung gusto ng paborito ninyong tanyag na tao ang inyong pagkakaibigan. Tanggapin ang Diyos bilang matalik mong kaibigan!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.