Mamuhay nang Banal

________________________________________________________________

Inuutusan tayo ng Diyos na mag-isip, makadama, magsalita at kumilos sa Kanyang paraan para umunlad sa kabutihan, kabanalan, at kabanalan.

Kung minsan ay nagbabago tayo kung minsan sa ating marangal na paniniwala, ang ating pagmamahal at katapatan sa Diyos ay hindi palagian, ngunit patuloy Niya tayong minamahal.

Dynamic Katoliko naiiba mula sa Mga Katoliko umalis sa simbahan, dahil hindi sila bumuo ng isang epektibong relasyon sa Simbahan.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.