Katoliko at Palalo

______________________________________________________________

Ordinaryong Katoliko ay dapat na ipinagmamalaki at inspirasyon tungkol sa kanilang pananampalataya! Ang Simbahan ay gumagawa ng kamangha-manghang mga kontribusyong panlipunan at espirituwal: buhay sa mga komunidad at pisikal, emosyonal, intelektuwal at espirituwal na suporta araw-araw sa daan-daang milyong tao sa buong mundo. Ang mga sistemang edukasyon at pangangalaga sa kalusugan ay mga halimbawa, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi babalewalain ang tungkulin ng Simbahan.

Dynamic Katoliko ay ipinagmamalaki tungkol sa Katolisismo anuman ang buhay ng parokya, iskandalo ng Simbahan, at Katolisismo sa makasaysayang pang-aabuso at pagbaluktot.

Morale ay mababa sa karamihan ng mga Katoliko, dahil Dynamic Katoliko evangelized passively, ilarawan ang hamon ng pagdaig sa kaginhawaan zone, at claim paunang Evangelization ay balisa at asiwa.

______________________________________________________________  

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.