Luz de Maria, 23 WRZEŚNIA 2022

_______________________________________________________________

PRZESŁANIE ŚW. MICHAEL ARCHANIOŁ DO LUZ DE MARIA

23 WRZEŚNIA 2022

[Patrz strona internetowa: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Umiłowany Ludu Boży:

CHRONIĘ CIĘ BOSKIM PORZĄDEM MOIMI NIEBIAŃSKIMI LEGIONAMI, KTÓRE WSZYSTKIE SĄ NA ZIEMI.

Każdy człowiek jest radością lub smutkiem Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. To jest świadomość, do której wezwany jest każdy człowiek. Przeanalizujcie swoje czyny i czyny, zadajcie sobie pytanie, czy jesteście radością czy smutkiem Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Ta wojna jest duchowa. (Efez. 6:12) Nie na darmo – to dla dusz, ponieważ diabeł nieustannie ich kusi, aby upadli i tym samym byli przyczyną cierpienia Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Dobrze wiecie, że będąc częścią ludzkości, grozi wam śmiertelne niebezpieczeństwo bycia uczestnikiem III wojny światowej i musicie być tego świadomi, aby zmienić, zaczynając od używanego języka, swoich wyrażeń i gestów, do osobistej relacji z Trójcą Przenajświętszą, z naszą Królową i Matką, z Towarzyszami w drodze, z Aniołami Stróżami oraz z braćmi i siostrami. Wszystko to przechyla szalę na korzyść lub przeciw dobru.

Lud naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

TO JEST MOMENT, W KTÓRYM WOJNA PRZEJDZIE OD SŁÓW DO CZYNÓW, A CIERPIENIE LUDZKOŚCI ZACZNIE SIĘ OD Gwałtowności.

Ziemia mocno się zatrzęsie; jądro Ziemi jest namagnesowane przez słońce, które bije go swoimi rozbłyskami słonecznymi. To, co zawiera Ziemia, wyjdzie ze środka Ziemi przez wulkany, a wielkie wulkany spowodują nieoczekiwane erupcje.

Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

Ilu niewinnych ludzi przygotowuje się do śmierci na wojnie, zmuszani przez tych, którzy nimi przewodzą!

Ilu ludzi przejdzie od posiadania dóbr materialnych do bycia nomadami, przemieszczając się z kraju do kraju, aby nie paść ofiarą wojny!

Ilu opuści swoje kraje, aby nie być aktywnymi uczestnikami armii!

To szaleństwo człowieka, połączone z ambicją władzy, skłania człowieka do natychmiastowego działania.

Słyszę w niebie:

„Biada, biada, biada temu, który jako pierwszy podniesie rękę, aby wydać rozkaz użycia energii jądrowej. BYŁOBY LEPIEJ, BY CZŁOWIEK NIE BYŁ URODZONY”.

Zobaczysz ciało niebieskie płonące na niebie i zbliżające się do Ziemi.

Opierajcie się, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, stawiajcie opór.

Bądź uważny i nie popadaj w rozpacz.

KRÓL NIEBA I ZIEMI UDZIELA WAS SWOJĄ OCHRONĘ I SWOIEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATKI WRAZ Z CHÓRAMI ANGIELSKIMI.

Naprzód bez odwracania się!

Nadzieja i wiara w Słowo Boże nie pozwalają ci zachwiać się. Bez lęku, bez pośpiechu, trwajcie w mocnej wierze w moc Trójcy Przenajświętszej. Bądź stworzeniami dobra.

JAKO DOWÓDCA ARMII NIEBIESKI BŁOGOSŁAWIAM TYCH, KTÓRZY POWAŻNIE PRZYJMUJĄ TO WEZWANIE.

OBIECUJĘ CI, ŻE JEDEN Z MOICH ANIOŁÓW POZOSTAJE PRZY CIEBIE PRZEZ KLUCZOWE CHWILE.

Błogosławię was Moim Mieczem, aby ludzka wola nie doprowadziła was do popadnięcia w zło.

Błogosławię was, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Św. Michał Archanioł

Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu

KOMENTARZ LUZ DE MARII

Bracia i siostry:

Z wdzięcznością przyjmujemy słowa naszego ukochanego św. Michała Archanioła, który pokazał mi, że Matka Najświętsza przyoblekła się w żałobę. Wspomniał mi jednak, że ten kolor stroju Matki Najświętszej może wynikać nie tylko z działań wojennych, ale także z braku Wiary Ludu Bożego do zachowania spokoju.

Św. Michał Archanioł daje nam siłę z wysoko uniesionym mieczem, który jak wiemy symbolizuje siłę dobra i co najważniejsze: moc Boga nad Szatanem.

Bracia i siostry, nie wahajmy się, ale chodźmy w marszowej kolumnie, śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Pamiętajmy, bracia i siostry: „Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31)

Amen, Amen, Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.