Nakakahawa Katoliko Buhay

______________________________________________________________

“Ipangaral ang mga ebanghelyo sa lahat ng oras at kapag kailangan, gumamit ng mga salita,” payo ni Francis of Assisi. Misyon nating magpakita ng ebanghelize, ngunit ang Simbahan ay matagal nang inaaliw. Marginal pagpapabuti ay maaaring gumawa ng hindi kapani-paniwala mga resulta, at Katolisismo ay nakakahawa na may malaking potensyal na baguhin ang mundo.

Bisitahin DynamicCatholic.com at mag-order ng anim na kopya ng “Apat na palatandaan ng Isang DYNAMIC KATOLIKO,” para sa pamilya at mga kaibigan. Karamihan sa mga Katoliko tulad ng nag-aalok at upang makatanggap ng isang libro, at Sila ay maaaring tamasahin Ang Genius ng Katolisismo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.