Ihanda ang Landas ng Panginoon

________________________________________________________________

I-click ang sumusunod na dalawang pamagat.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.