Lämna gatan tidigt på natten

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

15 Februari 2017

Brådskande vädjan från Maria, den helgande till Guds barn

Stanna inte på gatan till småtimmarna på natten.

“Min Herres frid vare med er, mina små barn i Mitt hjärta.

Små barn, striderna mellan gott och ont kommer snart att träda in i er värld.

Ondskans krafter fördrivs från de himmelska platserna och mycket snart kommer striderna att genomföras på jorden.

Ogudaktigheten och synden hos männen i dessa yttersta tider är källan till styrka för demonerna; det är därför dessa onda krafter kommer ner till jorden för att stärka sig själva och för att påbörja det stora Harmageddon.

Var mycket försiktig, små barn, för det finns redan i er värld många själar besatta av demonerna; kom ihåg att ni under inga omständigheter får inleda dispyter och gräl med era bröder som är besatta, för bråket är inte med kött och blod, utan med makterna och furstendömena, med de onda andarna som bor i de himmelska platserna; eftersom de har kommando, makt och herravälde över denna mörka värld.

Styrkan hos dessa inkarnerade andliga varelser är enorm och det enda sättet att övervinna dem är med stridbar bön; genom att åkalla kraften i Guds Helige Ande och kraften i Min älskade Sons dyrbara blod och sår.

De onda andarna strövar redan på nattens småtimmar och söker efter själarnas kroppar på avstånd från Gud för att kunna besitta dem. Stanna inte, Mina små barn, på gatan till småtimmarna på natten, för att inte komma på er själva obehagliga överraskningar.

Ondskans arméer kommer att attackera dig från alla håll, särskilt genom de andliga dörrarna som öppnas med obekända och icke omvända synder. På alla områden av ditt liv kommer du att stöta på attacker från den onde; de värsta fienderna kommer att vara dina egna släktingar. Världen kommer att gå in i tvister och krig och människors blod kommer att spillas ut i många nationer.

Människors sinnen kommer att bli ett slagfält och inom dem kommer de starkaste striderna för din frihet att utkämpas. Små barn, för varje fången tanke till lydnad mot Jesus Kristus (2 Kor 10:5).

Helg er varje dag till Min Sons blod och förläng denna helgning till era släktingar. Må ditt materiella och andliga liv förseglas med Min Sons blod, såväl som ditt sinne och dina sinnen.

I den lilla boken med böner och radband från den gode herden som gavs till vårt instrument Enok, hittar du böner och radband som kommer att tjäna dig för den andliga striden varje dag; be dem tillsammans med den andliga rustningens böner, så att du kan slå tillbaka attackerna som demonerna kommer att skicka dig för att beröva dig din frid och din själ.

Guds folk, ni är Min militanta armé; var beredda och följ alla instruktioner som vi sänder er genom våra budbärare från dessa yttersta tider, så att ni kan försvara er från attackerna från ondskans härskaror.

Var vaksam, alert och vaksam, avvärja hela tiden attackerna mot ditt sinne. Kom ihåg att min motståndare känner dig och känner till dina svagheter; av den anledningen kommer han att attackera ditt sinne för att kunna kontrollera hela ditt väsen och därmed kunna ha herravälde över dig och få dig att förlora din själ.

Sålunda bär mina barn alltid kraften i Min Heliga Rosenkrans i dina händer och ber den morgon och kväll så att du är skyddad. Helg er till våra två hjärtan så snart som möjligt och förläng denna helgning till era släktingar.

Ta på dig den andliga rustningen morgon och kväll och följ alla våra instruktioner så att du kan förbli segrande.

Må min Herres frid förbli i dig.

Din mor, Maria den helgande, älskar dig.

Låt Mina budskap bli kända för hela mänskligheten, Mitt Hjärtas små barn.”

Källa: mensajesdelbuenpastor

_______________________________________________________________

This entry was posted in Svenska and tagged . Bookmark the permalink.