Alamin ang mga Istratehiya ni Satanas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Edited Extract ng mensahe mula sa Mahal na Ina kay Luz de Maria

Enero 3, 2017

Ang kasamaan ay naglalakad sa mundo sa isang libong paraan, kaya dapat mong malaman nang maaga kung kanino at kung ano ang iyong ipinaglalaban, upang makagawa ng mga tamang estratehiya.

Dapat mong malaman ang kaaway ng kaluluwa, upang hindi ka mabiktima ng kanyang mga pakana. Dapat mong malaman kung paano kumilos si Satanas upang hindi ka mabiktima ng kanyang mga pang-aakit, o sa kanyang mga pananambang na nagkukunwaring mabuting hangarin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.