Przypowieść o Drzewie Figowym

______________________________________________________________

______________________________________________________________

„Weźcie drzewo figowe jako przypowieść: gdy tylko jego gałązki miękną i wypuszczają liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak więc z wami, kiedy zobaczycie to wszystko: wiedzcie, że jest blisko, tuż przy bramach. Zaprawdę, powiadam wam, zanim przeminie to pokolenie, wszystko to się już wydarzy”. (Ew. Mateusza 24:32-34)

Wielki Ucisk wskazuje, że Drugie Przyjście Chrystusa jest bliskie.

„A Zły pojawi się jawnie. Pan zniszczy go tchnieniem swoich ust i unicestwi go swoim chwalebnym pojawieniem się w czasie jego przyjścia. Ale przyjście Złego będzie naznaczone szatanem działającym we wszelkiego rodzaju fałszywych cudach, znakach i cudach, i każdym niegodziwym oszustwie wymierzonym w tych, którzy są na drodze do zniszczenia, ponieważ nie chcieli przyjąć miłości prawdy i tak być zbawionym. Dlatego też Bóg zsyła na nich moc, która zwodzi ludzi, aby uwierzyli kłamstwu, i aby wszyscy, którzy nie wierzą prawdzie i znajdują upodobanie w niegodziwości, zostali potępieni”. (2 Tesaloniczan 2:8-12)

Antychryst zdominuje świat podczas Wielkiego Ucisku, szukając ludzi odrzucających Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Szukaj i obejmuj Chrystusa teraz.

______________________________________________________________

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.