Demonyo sa Vatican

_____________________________________________________________

Padre Gabriele Amorth

_____________________________________________________________

Ang video ay pinupunan ang artikulong Usok ni Satanas. Sinisira niya ang lahat ng aktibidad sa buhay, partikular ang ekonomiya, politika, relihiyon, palakasan at sining. Pinatunayan ni Padre Gabriele Amorth, ang punong exorcist ng Roma, na nasa Vatican ang diyablo. Si Satanas na nagtatago sa Simbahang Romano Katoliko ay isang propesiya ng Our Lady of Akita.

“Ang gawain ng diyablo ay papasukin maging sa Simbahan sa paraang makikita ng mga kardinal na sumasalungat sa mga kardinal, mga obispo laban sa mga obispo. Ang mga pari na sumasamba sa akin ay hahamakin at tututulan ng kanilang mga kasamahan (ibang mga pari); ang mga simbahan at mga altar ay aalisin; ang Simbahan ay mapupuno ng mga tatanggap ng mga kompromiso at pipilitin ng demonyo ang maraming pari at mga itinalagang kaluluwa na umalis sa paglilingkod sa Panginoon.”

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.