Usok ni Satanas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kinumpirma ni Papa Paul VI ang pagsabog ng kasamaan sa kanyang mga tagapakinig noong Hunyo 29, 1972. Sinabi niya, “Para bang mula sa isang mahiwagang bitak, hindi, hindi ito misteryoso, mula sa ilang bitak ay pumasok ang usok ni Satanas sa templo ng Diyos.”

Ang Roe vs Wade ay ginawang legal ang aborsyon sa Amerika noong Enero 22, 1973, at ang Our Lady of Akita, sa isang aprubadong aparisyon sa Japan, noong Oktubre 13, 1973, ay nagpahiwatig kung paano makakaapekto ang “usok” sa Simbahan. Sabi niya, “Ang gawain ng diyablo ay papasukin maging sa Simbahan sa paraang makikita natin ang mga kardinal na sumasalungat sa mga kardinal, mga obispo laban sa mga obispo . . . ang Simbahan ay mapupuno ng mga tatanggap ng kompromiso. Pipilitin ng demonyo ang maraming pari at mga itinalagang kaluluwa na umalis sa paglilingkod sa Panginoon.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.