Misja Aniołów Stróżów

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Święty Paweł mówi nam, że misją Anioł Stróż jest służba przyszłym dziedzicom zbawienia. Każde królestwo, kraj, diecezja, kościół, zakon i osoba ma opiekuńczego Anioła Stróża. Każdy biskup Kościoła katolickiego ma dwóch Aniołów Stróżów. Nasz Anioł Stróż jest dany przy naszych narodzinach, pozostaje z nami przez całe życie, pociesza nas w czyśćcu i prowadzi nas, jeśli jesteśmy zbawieni, do Nieba. Największą radością, jaką możemy dać naszym Aniołom Stróżom, jest przyjmowanie Komunii Świętej i uczynienie z naszych dusz tabernakulum Ducha Świętego, przed którym aniołowie mogą wielbić.

Wielki papież, św. Grzegorz Wielki, był czule oddany swemu Aniołowi Stróżowi. Święta Katarzyna ze Sieny ujrzała swojego Anioła Stróża. Święty Franciszek Salezy czcił aniołów odpowiedzialnych za tabernakulum w każdym Kościele katolickim.

Istnieje dziewięć chórów aniołów i trzy hierarchie. Te chóry i hierarchie są w porządku wstępującym: pierwsza hierarchia, aniołowie, archaniołowie i księstwa; druga hierarchia, moce, cnoty i panowania; trzecia hierarchia, Trony, Cherubiny i Serafiny.

Bóg wybiera Aniołów dla osób, Archaniołów dla parafii, kościołów i wspólnot religijnych oraz Księstw dla prowincji, krajów i narodów.

  • Święty Augustyn powiedział, że „nasi aniołowie są zawsze z nami”.
  • Święty Hieronim powiedział, że „dusza ludzka jest tak wzniosła, że każdej duszy, gdy się rodzimy, wyznaczany jest Anioł Stróż”.
  • Św. Bernard powiedział „uczyń swojego Anioła Stróża swoim przyjacielem, bo pod opieką tych stróżów nie mamy się czego bać”.
  • Św. Bernard „zachęca nas do wzywania naszego Anioła Stróża w każdej trudności, niebezpieczeństwie i pokusie”.

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.