Pagsusuri ng Pakete ng Babala

______________________________________________________________

Naging matulungin ako mula nang hilingin sa akin ng Banal na Espiritu na magsulat tungkol sa Ang Babala at Pag-iilaw ng Konsensya. Nakatanggap ako ng alerto mula sa Banal na Espiritu upang suriin ang mga pakete sa Ingles, Portuges, Espanyol at Pranses mga isang linggo bago ipinaalam sa amin ni Gisella Cardia na ang Pag-iilaw ng Konsensya ay magaganap sandali.

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Pagsusuri ng Pakete ng Babala

  1. Pingback: Pakete ng Babala | Manuel Silveira

Comments are closed.