Nakareserbang Pangalan: Papa Pedro II

______________________________________________________________

Ang pangalang Papa Pedror II ay nagdulot ng agarang pagtanggi mula sa ilang mga layko at klerigo, nang isulat ko ang Pakete Papa Pedro II [Pope Peter II Package], dahil ang pangalang Pedro ay nakalaan para parangalan si San Pedro, ang unang papa.

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.