Ang Ikalimang Marian Dogma

______________________________________________________________

Ang Ginang ng Lahat ng Bansa

______________________________________________________________

Isang isinalin buod ng artikulong “The Fifth Marian Dogma: The Church’s Unused Weapon” na isinulat ni DR. MARK IRAVALLE AT RICHARD L RUSSELL.

______________________________________________________________

Ang mga aparisyon sa Fatima ay naganap sa pagsasara ng Unang Digmaang Pandaigdig, at ang mga makabuluhang aparisyon tungkol sa internasyonal na pulitika ay naganap sa pagsasara ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Amsterdam, Holland. Ang Mahal na Ina ay nagkaroon ng 56 na pagpapakita, mula 1945 hanggang 1959, sa isang hamak na babaeng Dutch.

Tinawag ng Mahal na Ina ang kanyang sarili na Ang Ginang ng Lahat ng Bansa ay nagbabala tungkol sa darating na panahon ng “pagkabulok, sakuna, at digmaan.” Nag-alok siya ng tulong kung magpepetisyon ang mga Katoliko sa Papa na ipahayag ang ikalima at huling Marian Dogma ni Mary Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod. Ito ay magdadala ng pagbaba ng Banal na Espiritu katulad ng Pentecostes at ang pagtatatag ng Simbahang Katoliko.

Dapat isaalang-alang ng mga Katoliko ang Ang Ikalimang Marian Dogma bilang isang hindi nagamit na sandata sa arsenal ng Simbahan, dahil ang mundo ay nasa pagkabulok, sakuna at digmaan. Ang mga papa ay opisyal na nagturo sa mga siglo na ang ina ni Hesus ay ang Espirituwal na Ina ng Lahat ng Tao.

Siya ay namamagitan bilang tagapagtaguyod para sa ating mga kagustuhan at pangangailangan nang may pagtitiyaga at kapangyarihan ng ina na higit sa lahat ng iba pang mga santo. Dinadala ni Maria ang mga pangangailangan ng tao sa trono ni Kristo, at bilang reyna, siya ang may pinakamalaking kapangyarihang mamagitan sa harap ng kanyang anak. Si Maria ay tinawag na “tagapagtanggol” para sa pamamagitan ng tao mula noong ika-2 siglo.

Si Maria ang tagapamagitan para sa sangkatauhan para sa pagbibigay ng mga grasya. Siya ay namamagitan upang dalhin si Kristo, ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya, sa mundo. Si Maria ay hinirang ni Kristo sa kasukdulan ng Kanyang pagtubos na sakripisyo sa krus upang maging espirituwal na ina ng lahat ng mga tao at magbigay ng mga biyaya sa sangkatauhan.

Katangi-tanging ibinahagi ni Maria ang sakripisyo ni Kristo upang tubusin ang sangkatauhan, sa pamamagitan ng pagbibigay kay Hesus ng Kanyang katawan, at sa pagdurusa kasama Niya sa Kalbaryo. Si Maria ay tinawag na “co-manunubos” sa Simbahan mula noong ika-14 na siglo. Ang ibig sabihin ng “Co” ay “kasama,” hindi “kapantay.” Si Maria ang natatanging kalinis-linisang kasamang manunubos kasama ni Kristo.

Ang pagkilala sa Mahal na Ina bilang co-manunubos, mediadora at magtaguyod ay may mahabang tradisyon sa Simbahan. Ang petisyon sa Papa para sa deklarasyon ng dogma ay tradisyon ng Simbahan. Ang mga petisyon kampanya ay mga pagpapakita ng tapat na pinagkasunduan upang hikayatin ang Banal na Ama sa isang partikular na paraan ng pagkilos, dapat umayon sa pananampalataya at moral na mga turo ng Simbahan at isumite nang may walang kundisyong pagsunod sa pinakahuling desisyon ng papa.

Ang proklamasyon ng Ang Ikalimang Marian Dogma ay makakatugon sa kalayaan ng tao, at ang libreng pagkilala at solemne ng Banal na Ama sa mga tungkulin ni Maria bilang co-manunubos mediadora at magtaguyod ay magbibigay-daan sa kanya na ganap na maisagawa ang pamamagitan ng tao. Ipinakikita ng kasaysayan ang pagbuhos ng mga biyaya sa Simbahan pagkatapos ng pagpapahayag ng mga Marian Dogma, kung mas mataimtim nating kinikilala ang mga tungkulin ni Maria, ang mas makapangyarihang magagawa siya ang mga ito.

Kailangan ng Simbahang Katoliko ang mga sandata ng Fatima at Amsterdam para labanan ang pagsalakay ng kasamaan sa mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.