Pagmamataas laban sa Kayabangan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pagmamataas ay pinahahalagahan ang iyong sarili o ang iba, samantalang ang Kayabangan ay nakakainsulto, nag-iisip o kumikilos mula sa paniniwalang mas mataas ka sa iba.

Ang mga taong mapagmataas ay mga propesyonal na may kumpiyansa, ngunit kadalasang tinatakpan ng mga taong mayabang ang kanilang mga pagkukulang.

Karaniwang kinokontrol ng mga mapagmataas na tao ang kanilang mga iniisip at salita, habang ang mga mapagmataas na tao ay natatakot sa pagkawala at gumagamit ng detalyadong pananalita.

Ipinagtatanggol ng mga mapagmataas na tao ang pantay na pagtrato, ngunit ipinagtatanggol ng mga mapagmataas na tao ang kanilang kataasan.

Ang mga taong mapagmataas ay masipag at ang mga taong mayabang ay oportunista.

Pinupuri ng mga mapagmataas na tao ang pagtutulungan ng magkakasama habang ang mga taong mayabang ay kumukuha ng personal na kredito.

Ang mga taong mapagmataas ay kilala ang kanilang sarili habang ang mga taong mayabang ay hindi.

Isinasaalang-alang ng mga mapagmataas na tao ang mga opinyon habang ang mga mapagmataas na tao ay tumatanggi sa pamumuna.

Ang mga taong mapagmataas ay hindi naghahangad na magpahanga, samantalang ang mga taong mayabang ay gumagawa.

Ang mga mapagmataas na tao ay umaangkop sa anumang organisasyon, habang ang mga mapagmataas na tao ay mas gusto ang mga hierarchical na organisasyon.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.