Katawan, Kaluluwa at Isip

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Katawan…

Ang katawan ay pisikal at nakikipag-ugnayan sa kapaligiran at isipan. Maaari tayong matuto at maglapat ng mga paraan upang mapanatili at pasiglahin ang katawan, tulad ng diyeta at pisikal na ehersisyo.

Kaluluwa…

Ang kaluluwa ang namamahala sa ating pag-uugali. Ang katawan at isip ay namamatay kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan. Maaari nating isuko ang kaluluwa sa Banal na Espiritu na naninirahan sa kaluluwa sa estado ng biyaya ― Kaluluwa: Tabernakulo ng Banal na Espiritu!

Isip…

Ang isip ay nakikipag-ugnayan sa pagitan ng katawan at kaluluwa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.