Kataas-taasang Mang-aaliw

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Naglingkod ako sa altar noong Linggo ng Banal na Espiritu at hindi ako makapag-focus sa homiliya dahil nakipag-ugnayan sa akin ang Banal na Espiritu . . . maabot ang mas maraming tao!

Ang sangkatauhan ay nabubuhay sa pinakamadilim na panahon sa Kasaysayan at ang malinaw na salungatan sa Simbahan ni Kristo ay isang tagapagbalita ng pagtaas ng kadiliman at kapahamakan.

Kumapit sa Banal na Espiritu, na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan at patnubay sa Simbahan. Magsumamo sa Kanyang mga regalo para sa ating pagbabalik-loob at Espirituwal na Paglago.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.