Pinakahuling Propesiya para sa Pilipinas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dapat sundin ng mga Pilipino si Propeta Sadhu Selvaraj at lumapit sa Diyos.

Hindi sasalakayin ng China ang Pilipinas dahil pinoprotektahan ng Diyos ang bansang ito. Nagpadala siya ng maraming anghel upang ipagtanggol ang Pilipinas, ang sentro ng ebanghelisasyon bago Ikalawang Pagdating ni Kristo.

Nagkaroon ako ng Panloob na Lokusyon noong unang bahagi ng 2022 sa isang Linggo ng Misa, nang iangat ng celebrant ang banal na host, tinanong ako ng Banal na Espiritu: “dagdagan mo ang iyong pagsusulat sa Filipino sa mga Pilipino”.

Ang Index ng Pilipino mga Pakete ay binubuo ng aking mga artikulo sa Filipino.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.