Ama Amorth at Fatima

_______________________________________________________________

KASAMAAN Sekularismo ay isang pilosopiya na nagbibigay daan sa impiyerno, kaya iwasan ang Sekularismo.

Binanggit ni Padre Amorth na hinamon ng Ang Ginang ng Fatima ang sangkatauhan, kabilang ang mga obispo ng Romano Katoliko. Hindi pinansin ng sangkatauhan ang mensahe ni Fatima at pagkatapos ay dumanas ng kakila-kilabot na Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Komunismo.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.