Ang Tahimik na Panalangin

______________________________________________________________

Mahirap marinig ang tinig ng Diyos na may ingay sa ating buhay bilang katahimikan at pag-iisa ay mahalaga sa Espirituwal na Paglago.

Ang mga taong itinaboy sa pamamagitan ng simbuyo ng damdamin at layunin ay gumugugol ng panahon sa katahimikan at pag-iisa upang pagnilayan ang layunin ng kanilang buhay . . . upang matagpuan ang Diyos at ang sarili.

Ang isang Dynamic Katoliko ay naghahanap ng mga tahimik na lugar upang marinig at sundin ang kalooban ng Diyos na sumuko sa Kanyang perpektong plano niya sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.