Ang Tahimik na Panalangin

______________________________________________________________

Mahirap marinig ang tinig ng Diyos na may ingay sa ating buhay dahil ang katahimikan at pag-iisa ay sentro ng Espirituwal na Paglago.

Ang mga taong hinihimok ng pagsinta at layunin ay gumugugol ng oras sa katahimikan at pag-iisa upang pagnilayan ang layunin ng kanilang buhay . . . upang mahanap ang Diyos at ang sarili.

Ang isang Dynamic Katoliko ay naghahanap ng mga tahimik na lugar upang marinig at sundin ang kalooban ng Diyos na sumuko sa Kanyang perpektong plano niya sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.