Ang Tahimik na Panalangin

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Lalong nagiging mahirap marinig ang tinig ng Diyos habang patuloy na dumarami ang ingay sa ating buhay. Habang tumatagal tayo sa katahimikan, mas malinaw nating naririnig ang tinig ng Diyos. Ang katahimikan at pag-iisa ay ang mga pangunahing sangkap ng Espirituwal na Paglago.

Karaniwang lumilitaw ang kalinawan mula sa katahimikan. Ang mga taong hinihimok ng pagsinta at layunin ay gumugugol ng ilang oras sa katahimikan at pag-iisa upang pagnilayan ang layunin ng kanilang buhay, sapagkat sa katahimikan natin matatagpuan ang Diyos at ang ating sarili.

Ang isang Dynamic na Katoliko ay naghahanap ng mga tahimik na lugar upang marinig ang kalooban ng Diyos at sinisikap na tuparin ito sa abot ng kanyang makakaya. Madalas nating nilalabanan ang kalooban ng Diyos sa halip na sumuko sa Kanyang perpektong plano para sa ating buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.