Mga Katoliko Walang Dasal

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga Katoliko ay naglalaan ng mas kaunting oras sa pagdarasal habang sila ay nagiging mas abala, at gayon din ang pagkasira ng kanilang mga birtud, tulad ng pakikiramay, pagkabukas-palad, pagpapakumbaba at katatagan ng loob. Ang Simbahang Katoliko at ang mundo ay lubhang nangangailangan ng panalangin.

Isang madasalin na higante ang nag-angkla sa kanyang pamilya sa Biyaya ng Diyos. Nasaan ang madasalin na mga higante ng mga pamilya na ang mga anak ay umalis sa Simbahan? Ang bawat parokya ay nangangailangan ng madasalin na mga higante para sa proteksyon, ngunit maraming mga parokyano ang nakikilahok sa Linggo ng Misa nang hindi nakikibahagi sa buhay parokya.

Ang mga Katoliko ay tumatanggap ng misyon na baguhin ang mundo, at ang kanilang mga pagsisikap ay dapat sumunod sa isang Kristiyanong modelo na nakaugat sa panalangin; kung hindi, ang mga pagsisikap ay maaaring maging gawaing panlipunan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.