Mga Katoliko Walang Dasal

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Simbahang Katoliko at ang mundo ay lubhang nangangailangan ng panalangin. Ang mga Katoliko ay naglalaan ng mas kaunting oras sa pagdarasal, at gayon din ang pagkasira ng kanilang mga birtud.

Ang madasalin na mga higante ay nakaangkla sa kanilang mga pamilya sa Biyaya. Ang bawat parokya ay nangangailangan ng mga ito para sa proteksyon, ngunit maraming mga parokyano ang nakikilahok sa Sunday Mass nang hindi nakikibahagi sa buhay parokya.

Dapat baguhin ng mga Katoliko ang mundo sa bawat modelong Kristiyano na nakaugat sa panalangin; kung hindi, ginagawa nila ang gawaing panlipunan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.