Pagbabago ng Mundo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nakamit ng sangkatauhan ang kahanga-hangang pag-unlad ng teknolohiya, ngunit ang isang-katlo ng sangkatauhan ay nagugutom, at ang moral at etika ay nakalulungkot.

Ang pagsasagawa ng makapangyarihang papel sa pagpapabuti ng mundo ay naging bahagi ng misyon ng Katoliko. Halimbawa, sinira ng Simbahan ang mga hadlang sa edukasyon at pinangunahan ang pangangalaga sa mga maysakit at mahihirap. Sa kasamaang palad, sinaktan ng mga Katoliko ang mundo, halimbawa ang Inquisition at ang sekswal na pang-aabuso ng mga pari. Ngunit ang Simbahang Katoliko ay naging isang makapangyarihang unibersal na kawanggawa sa loob ng dalawang milenyo.

Tila tayo ay nahuhumaling sa ating kaligtasan at binabalewala ang ating misyon, ngunit ang mga Katoliko ay maaaring gumawa ng malaking makataong kontribusyon, tulad ng pagtanggal ng gutom sa buong mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.