Pagbabago ng Mundo

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Itinuturing ng Diyos ang pag-uugali ng tao upang baguhin ang mundo. Nakamit ng sangkatauhan ang kahanga-hangang pag-unlad ng teknolohiya, ngunit ang isang-katlo ng sangkatauhan ay nagugutom, at ang mga moral at etika ng lipunan ay nakalulungkot.

Ang pagbabago sa mundo ay naging bahagi ng misyong Katoliko na gumaganap ng isang malakas na papel sa pagpapabuti ng mundo. Halimbawa, sinira ng Simbahan ang hadlang ng klase sa edukasyon at naging pinuno sa pangangalaga sa mga maysakit at mahihirap. Sa kasamaang palad, lubhang naapektuhan ng mga Katoliko ang mundo, halimbawa ang Inkisisyon ang sekswal na pang-aabuso sa loob ng priesthood. Ngunit ang Simbahang Katoliko ay naging isang puwersang pangkawanggawa sa buong mundo sa loob ng dalawang libong taon.

Kami ay tila nahuhumaling sa aming pagpapanatili at kaligtasan at binabalewala ang aming misyong Katoliko. Ang mga Katoliko ay maaaring gumawa ng isang malaking kontribusyon sa sangkatauhan, tulad ng pagpuksa ng gutom sa Amerika at pagkatapos ay sa mundo, kung tayo ay tumutok sa kabutihan at pagkatao.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.