Isang Bagong Diskarte

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ang unang hakbang ng isang bagong diskarte ay ang huminto sa pagtatanggol upang muling tumuon sa ating misyon, dahil ang ating nagtatanggol na posisyon ay hindi Kristiyano.

Ang Apat na Tanda ng isang Dynamic na Katoliko ay kumakatawan sa isang bagong diskarte ng Espirituwal na Paglago. Ang estratehikong pagiging simple ay nagbibigay-daan sa malalim na pagpapatupad at malawak na aplikasyon.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.