Isang Bagong Diskarte

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ang unang hakbang ng bagong diskarte ay muling nakatuon sa misyong Katoliko.

Ang Apat na Tanda ng isang Dynamic na Katoliko ay kumakatawan sa isang bagong diskarte ng Espirituwal na Paglago na nagpapahintulot sa malalim na pagpapatupad at malawak na aplikasyon.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.