Katoliko at Ipinagmamalaki

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga dinamikong Katoliko ay ipinagmamalaki at inspirasyon. Ang Simbahan ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang panlipunan at espirituwal na kontribusyon: nagbibigay tayo ng buhay sa mga komunidad at nagbibigay ng pisikal, emosyonal, intelektwal at espirituwal na suporta araw-araw sa daan-daang milyong tao sa buong mundo. Ang ating Edukasyon at mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay mga halimbawa, ngunit karamihan sa mga tao ay binabalewala ang papel ng Simbahan sa napakaraming buhay. Ang mga ordinaryong Katoliko ay dapat ipagmalaki at bigyang inspirasyon ang kanilang pananampalataya!

Ang labindalawang apostol ni Jesus ay naging inspirasyon at binago ang mundo pagkatapos ng Pentecostes. Kailangan natin ng isa pang Pentecostes para magbigay ng inspirasyon sa mga Katoliko. Ipinagmamalaki ng mga Dynamic na Katoliko ang Katolisismo anuman ang mga kaganapan sa kanilang mga parokya, ang pinakabagong iskandalo ng Simbahan, at ang makasaysayang pagbaluktot at pang-aabuso sa Katolisismo.

Mababa ang moral sa karamihan ng mga Katoliko, ang mga Dynamic na Katoliko ay nag-ebanghelyo nang pasibo, inilalarawan nila ang hamon sa pagtagumpayan ng kanilang zone ng kaginhawaan, at inaangkin na ang paunang Ebanghelisasyon ay balisa at hindi komportable. Ipinakita ng pananaliksik na ang Panalangin at Pag-aaral ay nagkakaroon ng Pagkabukas-palad, na nagpapadali sa Ebanghelisasyon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.