Ang Bagong Ebanghelisasyon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Karamihan sa mga Katoliko ay hindi nag-ebanghelyo dahil iniisip nila na ang Katolisismo ay hindi isang nakahihigit na paraan ng pamumuhay, kaya ang Simbahan sa Amerika ay lumago sa pamamagitan ng kapanganakan, kasal at imigrasyon. Bihira ang mga nagbabalik-loob maliban sa kasal na Katoliko.

Iminungkahi ni Papa Juan Pablo II at idiniin ni Papa Benedict XVI ang Ang Bagong Ebanghelisasyon para ibahagi ang Ang Henyo ng Katolisismo. Kailangan natin ng modelo, tulad ng Pakete ng Dynamic na Katoliko, para sa Dynamic na Espirituwalidad bago ang Ebanghelisasyon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.