Pakete ng Bibliya

_______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na mga link, sa pababang order, upang makuha ang kanilang kaukulang mga artikulo.

Basahin ang Bibliya

Manalangin kasama ang Bibliya

Mga Talata sa Bibliya sa Pagpapatawad

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.