Mga Susi ng Evangelization

________________________________________________________________

Mas madaling magsalita at sumulat sa malalaking manonood kaysa i-evangelize ang mga taong inilalagay ng Diyos sa ating buhay. Isipin ang tatlong susi ng evangelization: pagkakaibigan, pagiging bukas-palad, at mga sagot.

Ang pagkakaibigan ang pinaka-likas at epektibong paraan para maibahagi ang Pananampalataya, dahil ang pagkakaibigang Kristiyano ay tungkol sa karaniwang interes at espirituwal na pag-unlad.

Dynamic Katoliko ay dapat na bukas-palad sa kanilang oras, talento, kayamanan, pag-ibig at habag upang paglingkuran ang kanilang mga kapitbahay.

Ang mga tanong at sagot ay tumutulong sa pagsuko sa Diyos, magkaroon ng katotohanan, at maghayag ng kahungkagan sa kultura.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.